Category Archives: Motif Xf Series

Đàn Yamaha Motif Xf8

Kích cỡ/trọng lượng Kích thước Chiều rộng 1.439 mm (56 -5/8″) Chiều cao 168 mm (6 -5/8″) Chiều sâu 466 mm (18 -3/8″) Trọng lượng Trọng lượng 28,9 kg (63,71 lb) Giao diện Điều Khiển Bàn Phím Số phím 88 Loại Bàn phím Balanced Hammer Effect (Initial Touch/Aftertouch) Bộ tạo âm Bộ tạo âm AWM2, […]

Đàn Yamaha Motif Xf7

Kích cỡ/trọng lượng Kích thước Chiều rộng 1.252 mm (49 -1/4″) Chiều cao 122 mm (4 -3/4″) Chiều sâu 391 mm (15 -3/8″) Trọng lượng Trọng lượng 17,2 kg (37,92 lb) Giao diện Điều Khiển Bàn Phím Số phím 76 Loại Bàn phím FSX (Initial Touch/Aftertouch) Bộ tạo âm Bộ tạo âm AWM2, với Cấu […]

Đàn Yamaha Motif Xf6

Kích cỡ/trọng lượng Kích thước Chiều rộng 1.045 mm (41 -1/8″) Chiều cao 122 mm (4 -3/4″) Chiều sâu 391 mm (15 -3/8″) Trọng lượng Trọng lượng 15,1 kg (33,29 lb) Giao diện Điều Khiển Bàn Phím Số phím 61 Loại Bàn phím FSX (Initial Touch/Aftertouch) Bộ tạo âm Bộ tạo âm AWM2, với Cấu […]