Đàn Guitar Takamine GD93CE NAT

12,050,000 11,300,000

 

  •          Mặt trước: Solid Spruce
  •          Mặt sau: RoseWood
  •          Mặt hông: RoseWood
  •          Cần đàn: Mahogany
  •          Tuner: Có
  •        Equalizer: Có TK-40D

 

Danh mục: