Đàn Guitar Takamine GD51CE-NAT

9,350,000 8,500,000

 

  • Mặt trước: Solid Spruce
  • Mặt sau: RoseWood
  • Mặt hông: RoseWood
  • Cần đàn: Mahogany
  • Tuner: Có
  • EQ: Có, TP-4TD

 

Danh mục: