Category Archives: Nhạc Cụ Yamaha

Trống Điện Tử Yamaha Dtx750K

Cấu hình Trigger Module DTX700 Hệ thống Rack RS700 Bộ đệm DTP900 (BỘ ĐỆM) bao gồm: XP100SD, XP80 x 3, KP65, SS662, DTP750C (BỘ ĐỆM) bao gồm: PCY135 x 2, PCY155, RHH135, HS650A, CH750 x 2, CHH755 Kích thước/Trọng lượng (Trigger Module) Kích thước Chiều rộng 277 mm (10-29/32 inch) Chiều cao 213 mm (8-25/64 […]

Trống Điện Tử Yamaha Dtx532K

Cấu hình Trigger Module DTX502 Hệ thống Rack RS502 Bộ đệm DTP532 Kích thước/Trọng lượng (Trigger Module) Kích thước Chiều rộng 251mm Chiều cao 130mm Chiều sâu 48mm Trọng lượng Trọng lượng 610g Bộ tạo âm Đa âm tối đa 32 nốt Giọng Trống và bộ gõ: 691 Giai điệu: 128 Biến tấu Tiếng Vang: […]

Trống Điện Tử Yamaha Dtx562K

Cấu hình Trigger Module DTX502 Hệ thống Rack RS502 Bộ đệm DTP562 Kích thước/Trọng lượng (Trigger Module) Kích thước Chiều rộng 251mm Chiều cao 130mm Chiều sâu 48mm Trọng lượng Trọng lượng 610g Bộ tạo âm Đa âm tối đa 32 nốt Giọng Trống và bộ gõ: 691 Giai điệu: 128 Biến tấu Tiếng Vang: […]

Trống Điện Tử Yamaha Dtx542K

Cấu hình Trigger Module DTX502 Hệ thống Rack RS502 Bộ đệm DTP542 Kích thước/Trọng lượng (Trigger Module) Kích thước Chiều rộng 251mm Chiều cao 130mm Chiều sâu 48mm Trọng lượng Trọng lượng 610g Bộ tạo âm Đa âm tối đa 32 nốt Giọng Trống và bộ gõ: 691 Giai điệu: 128 Biến tấu Tiếng Vang: […]