Category Archives: Dây Đàn – Strings

Dây Đàn Guitar Acoustic Alice Aw466-L

Dây đàn Guitar Acoustic Alice AW466-L AW466-L Inch mm E-lst Clear Nylon .012 0.30 B-2nd Clear Nylon .016 0.41 G-3rd Clear Nylon .024 0.61 D-4th Silver-Plated Copper Wound .032 0.81 A-5th Silver-Plated Copper Wound .042 1.07 E-6th Silver-Plated Copper Wound .053 1.35  

Dây Đàn Guitar Classic Alice Ac136H

Dây đàn Guitar Classic Alice AC136H AC136-H Inch mm E-lst Clear Nylon .0285 0.72 B-2nd Clear Nylon .0325 0.83 G-3rd Clear Nylon .026 0.66 D-4th Silver-Plated Copper Wound .030 0.76 A-5th Silver-Plated Copper Wound .036 0.91 E-6th Silver-Plated Copper Wound .044 1.12  

Dây Đàn Guitar Alice A106

Dây đàn Guitar Alice A106 A106-H   inch mm E-lst   Clear Nylon .0285 0.72 B-2nd Clear Nylon .0325 0.83 G-3rd Clear Nylon .041 1.04 D-4th Silver-Plated Copper Wound .030 0.76 A-5th Silver-Plated Copper Wound .036 0.91 E-6th Silver-Plated Copper Wound .044 1.12 Dây nilong – Xuất xứ: Trung Quốc

Dây Đàn Guitar Classic Alice Ac130H

Dây đàn Guitar Classic Alice AC130H AC130-H Inch mm E-lst Clear Nylon .0285 0.72 B-2nd Clear Nylon .0325 0.83 G-3rd Clear Nylon .041 1.04 D-4th Silver-Plated Copper Wound .030 0.76 A-5th Silver-Plated Copper Wound .036 0.91 E-6th Silver-Plated Copper Wound .044 1.12