Category Archives: đàn Piano Cũ

Đàn Piano Cơ Yamaha U1H

Đàn Piano cơ Yamaha U1H Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 153 x 121x 61 (cm) Trọng lượng: 228 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: […]

Đàn Piano Cơ Yamaha Ux

Đàn Piano cơ  Yamaha UX Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 154 x 131x 65 (cm) Trọng lượng: 250 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: […]

Đàn Piano Cơ Yamaha U3H

Đàn Piano cơ Yamaha U3H Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước: Cao x Rộng x Ngang : 154 x131x 65 (cm) Trọng lượng: 248 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủđàn , ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành -Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: Nhật […]

Đàn Piano Cơ Yamaha U3F

Đàn Piano cơ Yamaha U3F Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 154 x 131x 65 (cm) Trọng lượng: 248 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: […]

Đàn Piano Cơ Kawai Us50

Đàn Piano cơ Kawai US50 Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 153 x 131x 65 (cm) Trọng lượng: 260 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: […]

Đàn Piano Cơ Yamaha Ux30Bl

Đàn Piano cơ Yamaha UX30BL Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 153 x 131x 65 (cm) Trọng lượng: 243 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: […]

Đàn Piano Kawai Bl61

Đàn Piano Kawai BL61 Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 155 x 132x 66 (cm) Trọng lượng: 265 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: Nhật […]

Đàn Piano Cơ Yamaha U3A

Đàn Piano cơ Yamaha U3A Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước: Cao x Rộng x Ngang : 154 x131x 65 (cm) Trọng lượng: 248 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: Nhật […]

Đàn Piano Cơ Yamaha U1A3

Đàn Piano cơ Yamaha U1A3 Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 150 x 121x 61 (cm) Trọng lượng: 217 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: […]

Đàn Piano Cơ Yamaha U1F

Đàn Piano Yamaha U1F Pedals: 03 ( Soft Pedal, Mute Pedal, Damper Pedal) Kích thước:Rộng x Cao x Ngang : 153 x 121x 65 (cm) Trọng lượng: 250 kg Phụ kiện đi kèm: Khăn phủ đàn, ống sấy – Miễn phí vận chuyển nội thành – Miễn phí Lên dây lần đầu Sản xuất: Nhật […]