Đàn organ yamaha S710 là model mới xuất hiện sẽ thay thế đàn S700. Tính năng vượt trội, âm thanh chuyên nghiệp và kiểu dáng thời trang.
 
– Keyboard    61 Full-size w T Response

 
– Display    Large 5.7″ QVGA B/W.
 
– Lyric / Text/  Score    Yes / Yes /Yes.
 
– Voices & Comp.    891 GM / XG / GS Compatible.
 
– Dual/Split    Yes – L1, R1, R2.
 
– Polyphony    128 Notes.
 
– One Touch / Reg.    4 per Style / 8 pads x Unlimited.
 
– Music Database    Yes.
 
– Y.E.S. / Lessons    No.
 
– Styles    216 Pro + 16 Session + User.
 
– Style Sections    3 Intro/Endings + A-D + Fill x 4
 
– MIDI    In/Out + USB Slave
 
– Storage Device    USB Device.
 
– Effects    42Rev/71Chor/DSP (271X1,130X3).
 
– Harmony    17 Types.
 
– Multi Pads    4 x 80 Banks + User.
 
– In/Out Jacks    HP,FS x 2,L/R Out+Fixed,AUX in.
 
– Speakers    12cm x 2 / 5cm x 2.
 
– Amplifier    12W + 12W.
 
– Power Supply    PA-301 (Included).
 
– Included Acc.    Manual, M. Rest, Data Disk.
 
– Dimensions    17 1/7″ x 39 5/8″ x 5 7/8″.
– Packaged Dim.    20.75” x 45.5” x 9.5”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng

PSR S710

PSR S700

Màn hình

B/W QVGA LCD

B/W QVGA LCD

Polyphony

128

96

Tiếng (voice)

387 Voices 
24 Drum/ SFX Kits
480 XG Voices
 + GM2 + GS 

317 Voices 
16 Drum/ SFX Kits
480 XG Voices
 + GM2 + GS 

MEGA VOICE

15

10

Sweet Voices

23

11

Cool Voices

33

18

Live Voices,

19

14

Organ Flutes

10

10

Reverb

42 Preset + 3 User

34 Preset + 3 User

Chorus

71 Preset + 3 User

29 Preset + 3 User

DSP

DSP 1: 271 Preset
+ 3 User
DSP 2- 4: 128 Preset + 10 User

DSP 1: 191 Preset
+ 3 User
DSP 2- 4: 106 Preset
+ 10 User

Điệu

232

205

Nhạc mẫu

1,200 Record

1000 Record

Số Track thu

16

16

File phát nhạc

Wav

File thu

Wav

Bộ nhớ trong

1.4MB

Bộ nhớ ngoài

USB Flash Memory
USB Hard Disk Drive


USB to Host

USB Flash Memory
USB Hard Disk Drive