Đàn Gutiar Acoustic Yamaha FG180-50TH

Body Shape Traditional Western
Scale Length 650mm
Body Length 505mm
Total Length 1038mm
Body Width 412mm
Body Depth 100-118mm
Nut Width 43mm
String Spacing 11.0mmm
Top Material Gỗ vân sam nguyên tấm
Back Material Gỗ gụ nguyên tấm
Side Material Gỗ gụ nguyên tấm
Neck Material Gỗ gụ
Fingerboard Material Gỗ hồng sắc
Fingerboard Radius R400mm
Bridge Material Gỗ hồng sắc
Nut Material Urea
Saddle Material Urea
Bridge Pins Black ABS with White Dot
Body Binding Gỗ hồng sắc
Body Finish Bóng
   

Xuất xứ: Trung Quốc – Công nghệ Nhật Bản