Category Archives: Đàn Guitar phổ thông

Đàn Guitar Acoustic Mantic Ag 370

Đàn Guitar Acoustic Mantic AG 370 Nhãn hiệu: Mantic (Manti)  – Thùng đàn: Gỗ vân sam – Lưng đàn: Gỗ Sapele – Thân đàn: Gỗ Sapele – Phím đàn: Gỗ Rosewood – Cần đàn: Gỗ Okoume Kích thước: 105 x 45 x 15 cm Trọng lượng: 2,8 Kg

Đàn Guitar Acoustic Mantic Ag-1C

Đàn Guitar Acoustic Mantic AG-1C – Dáng đàn: Dreadnough Cutaway – Thùng đàn: Gỗ vân sam Skita – Lưng đàn: Gỗ Okoume – Thân đàn: Gỗ Okoume – Phím đàn: Gỗ Rosewood – Cần đàn: Gỗ Okoume