Mặt đàn: gỗ ván ép

Hông đàn: gỗ ván ép

Lưng đàn: gỗ ván ép

Cần đàn: gỗ Mỡ (hoặc tương đương)

Mặt phím đàn: gỗ Mỡ (hoặc tương đương)

Ngựa đàn: gỗ Mỡ (hoặc tương đương)

Dây đàn: Alice

Khóa: China

Xuất xứ: Việt Nam

Tặng kèm bao đàn + Móng gẩy