Đàn Guitar Acoustic Mantic AG 370

Nhãn hiệu: Mantic (Manti) 
– Thùng đàn: Gỗ vân sam
– Lưng đàn: Gỗ Sapele
– Thân đàn: Gỗ Sapele
– Phím đàn: Gỗ Rosewood
– Cần đàn: Gỗ Okoume
Kích thước: 105 x 45 x 15 cm
Trọng lượng: 2,8 Kg